تبلیغات
سحر دانلود - مصطفی اسماعیل

خانه عاشقان قرآن

مصطفی اسماعیل

تاریخ:پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391-01:06 ب.ظ


دانلود تلاوت مصطفی اسماعیل


این بخش اختصاص دارد به (مصطفی اسماعیل خون ها)******************** لطفا به ادامه مطلب بروید


تصاویر آنلاین استاد مصطفی اسماعیل
دانلود تحقیق آموزشی کل قرآن کریم با صدای استاد مصطفی اسماعیل


عناوین فایل ها:

    سوره بقره آیات 1 تا 59
    سوره بقره آیات 60 تا 102
    سوره بقره آیات 103 تا 151
    سوره بقره آیات 152 تا 195
    سوره بقره آیات 196 تا 235
    سوره بقره آیات 236 تا 272
    سوره بقره آیات 273 تا آخر
    سوره آل عمران آیات 1 تا 29
    سوره آل عمران آیات 30 تا 88
    سوره آل عمران آیات 89 تا 117
    سوره آل عمران آیات 118 تا 150
    سوره آل عمران آیات 149 تا 171
    سوره آل عمران 171 تا آخر
    سوره نساء آیات 1 تا 18
    سوره نساء آیات 19 تا 35
    سوره نساء آیات 36 تا 82
    سوره نساء آیات 83 تا 123
    سوره نساء آیات 122 تا آخر
    سوره مائده آیات 1 تا 26
    سوره مائده آیات 27 تا 46
    سوره مائده آیات 47 تا 66
    سوره مائده آیات 67 تا 109
    سوره مائده آیات 109 تا 120
    سوره انعام آیات 1 تا 36
    سوره انعام آیات 36 تا 79
    سوره انعام آیات 74 تا 115
    سوره انعام آیات 111 تا 147
    سوره انعام آیات 141 تا آخر
    سوره اعراف آیات 1 تا 31
    سوره اعراف آیات 31 تا 52
    سوره اعراف آیات 47 تا 89
    سوره اعراف آیات 88 تا 145
    سوره اعراف آیات 142 تا 173
    سوره اعراف آیات 171 تا آخر
    سوره انفال آیات 1 تا 48
    سوره انفال آیات 41 تا 66
    سوره انفال آیات 61 تا آخر
    سوره توبه آیات 1 تا 36
    سوره توبه آیات 34 تا 64
    سوره توبه آیات 60 تا 100
    سوره توبه آیات 93 تا آخر
    سوره یونس آیات 1 تا 10
    سوره یونس آیات 11 تا 52
    سوره یونس آیات 53 تا 100
    سوره یونس آیات 90 تا آخر
    سوره هود آیات 1 تا 33
    سوره هود آیات 24 تا 63
    سوره هود آیات 61 تا 115
    سوره هود آیات 108 تا آخر
    سوره یوسف آیات 1 تا 36
    سوره یوسف آیات 30 تا 81
    سوره یوسف آیات 77 تا آخر
    سوره رعد آیات 1 تا 9
    سوره رعد آیات 5 تا آخر
    سوره ابراهیم آیات 1 تا 27
    سوره ابراهیم آیات 28 تا آخر
    سوره حجر آیات 1 تا 65
    سوره حجر آیات 49 تا آخر
    سوره نحل آیات 1 تا 32
    سوره نحل آیات 30 تا 82
    سوره نحل آیات 76 تا 114
    سوره نحل آیات 111 تا آخر
    سوره إسراء آیات 1 تا 26
    سوره إسراء آیات 23 تا 82
    سوره إسراء آیات 70 تا آخر
    سوره کهف آیات 1 تا 18
    سوره کهف آیات 17 تا 40
    سوره کهف آیات 32 تا 63
    سوره کهف آیات 51 تا آخر
    سوره مریم آیات 1 تا 65
    سوره مریم آیات 59 تا آخر
    سوره طه آیات 1 تا 60
    سوره طه آیات 55 تا 123
    سوره طه آیات 111 تا آخر
    سوره انبیاء آیات 1 تا 38
    سوره انبیاء آیات 29 تا 73
    سوره انبیاء آیات 51 تا 91
    سوره انبیاء آیات 83 تا آخر
    سوره حج آیات 1 تا 26
    سوره حج آیات 26 تا 46
    سوره حج آیات 38 تا 70
    سوره حج آیات 60 تا آخر
    سوره مومنون آیات 1 تا 45
    سوره مومنون آیات 36 تا آخر
    سوره نور آیات 1 تا 38
    سوره نور آیات 35 تا آخر
    سوره فرقان آیات 1 تا 58
    سوره فرقان آیات 45 تا آخر
    سوره شعرا آیات 1 تا 59
    سوره شعرا آیات 52 تا 195
    سوره شعرا آیات 181 تا آخر
    سوره نمل آیات 1 تا 39
    سوره نمل آیات 27 تا آخر
    سوره قصص آیات 1 تا 35
    سوره قصص آیات 29 تا 79
    سوره قصص آیات 76 تا آخر
    سوره عنکبوت آیات 1 تا 30
    سوره عنکبوت آیات 26 تا آخر
    سوره لقمان آیات 1 تا 25
    سوره لقمان آیات 22 تا آخر
    سوره سجده آیات 1 تا 17
    سوره سجده آیات 16 تا آخر
    سوره احزاب آیات 1 تا 24
    سوره احزاب آیات 18 تا 39
    سوره احزاب آیات 31 تا 52
    سوره احزاب آیات 51 تا آخر
    سوره سبأ آیات 1 تا 14
    سوره سبأ آیات 10 تا 36
    سوره سبأ آیات 24 تا آخر
    سوره فاطر آیات 1 تا 24
    سوره فاطر آیات 15 تا آخر
    سوره یس آیات 1 تا 40
    سوره یس آیات 28 تا آخر
    سوره صافات آیات 1 تا 82
    سوره صافات 83 تا 169
    سوره صافات آیات 145 تا آخر
    سوره ص آیات 1 تا 26
    سوره ص آیات 21 تا 65
    سوره ص آیات 52 تا آخر
    سوره زمر آیات 1 تا 38
    سوره زمر آیات 32 تا 67
    سوره زمر 53 تا آخر
    سوره غافر 1 تا 29
    سوره غافر 21 تا 50
    سوره غافر 41 تا آخر
    سوره فصلت آیات 1 تا 32

--------------------------

دانلود یکجای فایل ها به صورت فشرده (zip):
فرمت: MP3 - تعداد فایل ها: 126


دانلود یکجای  تحقیق آموزشی قرآن کریم استاد مصطفی اسماعیل قسمت اول(حجم: 353 مگابایت)


دانلود یکجای  تحقیق آموزشی قرآن کریم استاد مصطفی اسماعیل قسمت دوم(حجم: 346 مگابایت)دانلود یکجای  تحقیق آموزشی قرآن کریم استاد مصطفی اسماعیل قسمت سوم(حجم: 325 مگابایت)------------------------

زندگینامه استاد مصطفی اسماعیل


نام : مصطفی اسماعیل
ملیت : Egypt
سال تولد : 1905 میلادی
اكبرالقراء استاد مصطفی اسماعیل از مشاهیر و نوابغ علم قرائت قرآن در جهان اسلام است كه كلام خدا را با آهنگی بسیار لطیف و دلنشین و با الحانی منطبق با معانی و مفاهیم الهی تلاوت می كند . وی استادی است بی بدیل كه در فن قرائت سبكی بسیار ممتاز دارد . مردی است كه تمامی قاریان جهان در آستان پر از معنویتش سر تعظیم فرود می آورند و همه به او عشق می ورزند . به راستی كه تلاوت شیوا و ممتاز قاری برجسته ای چون مرحوم استاد مصطفی اسماعیل كه توأم با دلپذیر ترین نغمات آسمانی و كلام روح بخش آیات الهی می باشد جان را طراوت و آرامش می بخشد و اینچنین است كه رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرمایند «صدای نیكو زینتی است برای قراء». قاریان مبرز و اهل فن بر این عقیده اند كه صوت محزون مرحوم استاد مصطفی اسماعیل دارای صفا و پختگی و جذبه ای روحانیست كه به دلهای مستمعین می‌نشیند و از گیرایی خاصی برخوردار است . مصطفی را ، نه تنها قرائت او بلكه تواضع و جوانمردی اش دوست داشتنی می كند . وقتی سوره احزاب را می خواند مردم چنان فریاد به تحسین اومی گشایند كه مجلس به خود می لرزد و وقتی در اثنای قرائت با تواضع و افتادگی از مردم اجازه پایان قرائت خود را می خواهد ، آن ها به او اصرار می ورزند و از او ادامه قرائت را التماس می كنند . او نیز می خواند و آنگاه یكی از قرائت های استثنایی تاریخ را می آفریند و سوره الحاقه را چنان می خواند كه مستمعین را هوش از سر به در می شود . تلاوتهای مرحوم استاد مصطفی اسماعیل تا اعماق جان انسان رسوخ نموده و مستمع را به اندیشیدن در آیات الهی قرآن و پند و عبرت گرفتن از كلام پروردگار متعال ترغیب می‌كند . بجاست در این زمینه به سخنان حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی كه در جمع قاریان و كاركنان رادیو قران ، ایراد فرموده اند توجه كنید : «هنر قاری قران این است كه هرچه بیشتر معانی قران را در ذهن مستمع مجسم بكند ؛ به این نكته توجه كنید : اینكه میبیند یك تلاوت گری یكدفعه گل میكند و اهل نظر و اهل بصیرت او را قبول میكنند بی جهت نیست یك علتی دارد . شیخ مصطفی اسماعیل یا عبدالفتاح و اساتیدی از این قبیل كسانی هستند كه وقتی قرآن می خوانند شما می‌بینید مفاهیم قران در ذهنشان مجسم است ؛ احساس می كنید او دارد مفاهیم را به شما میدهد نه حرف را ؛ علت (شهرتشان) اینها هست لذاست كه اینها در همان منطقه خودشان هم معروف می شوند و دیگران و شاگردهایشان مقلد اینها می شوند . و شما نگاه كنید بین این قراء بزرگ ؛ مثلا شیخ مصطفی اسماعیل كه من دقت كردم و شاید دیگران هم همین طور باشند من ندیدم جایی در وقف مطلق مصطفی اسماعیل نایستد ؛ معمولا می ایستد ؛ شما هم بایستید ؛ این ایستادن صدا را زیباتر و دلنشین تر می كند و هم معنی ؛ این هم یك نكته بود » . شیوه ای را كه مرحوم مصطفی اسماعیل در علم قراءات مبتكر آن بوده است شاهكاری برجسته است كه در آن قاری قرآن همزمان با تلاوت و بیان علم تجوید قادر است تا مفاهیم آیات الهی را به مستمعین برساند و تجسم عینی مفاهیم عمیق قرآنی را ایجاد نماید و اینچنین است كه جوهر و بطن قرآن كریم در لحن زیبای قاری گرانقدر و ارجمندی چون مرحوم استاد مصطفی اسماعیل می درخشد . مرحوم استاد به كلیه قراءات سبعه و راویان قراء تسلط و چیرگی خاصی داشت و با قرائت گوناگون قرآن كریم را تلاوت می نمود ، اما اكثراً به قرائت ورش مصری به تلاوت آیات مبادرت می ورزید .همچنین او به تمامی مقامات و الحان قرآنی مهارت و استادی وافری داشت بطوری كه اهل فن او را یگانه مقری قرآن می دانند . مصطفی در ناحیه طنطا از كشور مصر متولد گردید و تحت آموزش اولیه استاد سید البدوی قرائت قرآن را فرا گرفته ، سپس در ناحیه طنطا در مؤسسه الاحمدی به همراه شیخ خلیل الحصری در محضر شیخ «ابراهیم سلّام» كه از بزرگترین اساتید آن زمان بود به تحصیل علوم عالی قرائت پرداخت . زمانی كه مصطفی برای اولین بار به شهر قاهره مسافرت كرد ، در ملاقات با شیخ محمد رفعت قرائت قرآن نمود ، آنگاه امام القرّاء دستانش را در میان گرفته ، آینده ای درخشان را به او نوید داد . او كه یك نابینا بود با چشم بصیرت مصطفی را به خوبی شناخت و زیبایی كار او را در اعماق وجود خویش احساس كرد . مصطفی یكی از اساتید مسلم علم قرائت است ، استادی كه با آشنایی با نغمات و مقامات موسیقی و علم تجوید ، بهترین و بالاترین قرائت ها را آفریده است . او می گوید : « طریقه تجوید و صوت قرآن كریم بر پایه حدود 18 مقام استوار است كه برخی از آنان عبارت اند از : بیات و مشتقات آن... صبا ، شور ، حجاز ، رست ، سه گاه ، عجم ، مرمل ، نهاوند ، عشاق و ... » از نظر مصطفی یك قاری قرآن كه دارای صوتی زیباست ناگزیر است كه با موسیقی آشنا باشد و نیز وقف و ابتدا را باید بداند ، اما این همه درتلاوت های آنلاین استاد مصطفی اسماعیل


سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل[http://www.aparat.com/v/caccf5abd685f38ff89b5ad7bbdcc65154322]

مصطفی اسماعیل . رعد


[http://www.aparat.com/v/d53f9da4b5e7032f8268abe35db6baa996722]


تلاوت سوره هود استاد مصطفی اسماعیل

[http://www.aparat.com/v/28d4118e3cc71817e2a48cae471e593b147259]
مصطفی اسماعیل . صافات


[http://www.aparat.com/v/da4053adabc8cc1df38211e194da27c297006]
مصطفی اسماعیل . شعرا


[http://www.aparat.com/v/af538e661390bcfad2eb898d584fa74996994]
مصطفی اسماعیل (مریم)


[http://www.aparat.com/v/73aae0f3452507fb65ee4a8da04d958a95563]داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 02:17 ق.ظ

You said it nicely.!
callus tadalafil 20 mg cialis generico in farmacia link for you cialis price cialis herbs cilas cilas non 5 mg cialis generici how much does a cialis cost cialis 20 mg best price
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 12:12 ق.ظ

With thanks, I enjoy this!
online cialis generic cialis levitra cialis italia gratis cost of cialis cvs walgreens price for cialis buy cialis online cialis canada cialis super acti cialis y deporte cialis tablets for sale
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:45 ق.ظ

Many thanks! Excellent information.
dosagem ideal cialis cialis en 24 hora cialis wir preise buying cialis in colombia canada discount drugs cialis cialis prezzo al pubblico cialis tablets australia tadalafil generic tadalafil enter site 20 mg cialis cost
How can I increase my height after 18?
شنبه 18 شهریور 1396 07:31 ب.ظ
Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other blogs?
I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information.
I know my subscribers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
What do you do when your Achilles tendon hurts?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:29 ب.ظ
I'm not sure why but this web site is loading extremely
slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 11:25 ب.ظ
This article gives clear idea designed for the new users of blogging, that genuinely
how to do blogging and site-building.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر